Diplomityö-/lopputyöpaikka, aiheena virtuaalinen ihminen (in Finnish)

Teknologioiden harppauksenomainen kehittyminen viime vuosina on nopeasti muuttamassa median toimintakenttää. Todellisten ihmisten sijaan ja rinnalla mediassa esiintyy myös virtuaalisia ihmisiä.

Yleisradio ja Aalto-yliopiston MAGICS tutkimusinfrastruktuuri etsivät diplomityön/lopputyöntekijää.
Työn tarkoituksena on selvittää, mitä nykyisin tiedämme yleisön suhtautumisesta virtuaalisiin ihmisiin. Meitä kiinnostaa tietää, miten erilaiset suomalaiset suhtautuvat erilaisiin keinotekoisiin ihmisiin. Millaiseen historialliseen kehitykseen nykyiset suhtautumistavat perustuvat ja miten ne ovat kehittyneet? Millä tavoilla voimme arvioida kulttuurin muuttuvan tulevaisuudessa?

Aiemman tutkimuksen perusteella yleinen käsitys tekoälyn luonteesta ja mahdollisuuksista muodostuu huomattavissa määrin sen perusteella, millaisena tekoäly kuvataan julkisessa keskustelussa. Virtuaaliset ihmiset antavat kasvot uusimmalle teknologialle ja vaikka niiden taustalla ei olisi tekoälyä, sama julkinen keskustelu määrittää käsitystä virtuaalisen ihmisen luonteesta ja mahdollisuuksista.

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Diplomityöntekijä sijoittuu työn aihepiiriin soveltuvalle Aalto-yliopiston akateemiselle laitokselle.

Lisätietoja tehtävästä antavat Creative Technologist Wesa Aapro (wesa.aapro@yle.fi) ja professori Mikko Sams (mikko.sams@aalto.fi), jotka myös toimivat työn ohjaajina.

MAGICS kick-off event 6th October, 2021

We are organizing a two-hour MAGICS kick-off event in the afternoon of 6 Oct, 2021. The kick-off event will be a multi-location hybrid event, in connection with Embrace Impact , a hack-art-on for developers, and IEEE MMSP 2021, International Workshop on Multimedia Signal Processing in Tampere.

We will publish more detailed information on the program closer to the event.