Master’s theses position, topic virtual humans

Recent leap in technologies is rapidly transforming the operating environment of the media. Instead of, and in addition to real humans, also virtual humans appear in media.

The Finnish Broadcasting Company (YLE) and the MAGICS Aalto research infrastructure are looking for a student for the position of Master’s theses worker.

The purpose of the work is to find out what we currently know about how the audience relates to virtual humans. We are interested in knowing, in what way different Finnish people relate to various artificial humans. What kind of historical development are people’s attitudes based on and how can we expect the culture to evolve in the future?

Based on previous research, common perception of the nature and potential of artificial intelligence (AI) is formed in major part based on how AI is depicted in public discussion. Virtual humans give face to cutting-edge technologies, and even without AI behind them, the same public discussion defines the perception of the nature and potential of virtual humans.

The work is a literature study. The master’s theses worker will be working in a suitable academic department in Aalto University.

Please ask more information on the position from Creative Technologist Wesa Aapro (wesa.aapro@yle.fi) and professor Mikko Sams (mikko.sams@aalto.fi), who will also act as advisors of the work.

Diplomityö-/lopputyöpaikka, aiheena virtuaalinen ihminen (in Finnish)

Teknologioiden harppauksenomainen kehittyminen viime vuosina on nopeasti muuttamassa median toimintakenttää. Todellisten ihmisten sijaan ja rinnalla mediassa esiintyy myös virtuaalisia ihmisiä.

Yleisradio ja Aalto-yliopiston MAGICS tutkimusinfrastruktuuri etsivät diplomityön/lopputyöntekijää.
Työn tarkoituksena on selvittää, mitä nykyisin tiedämme yleisön suhtautumisesta virtuaalisiin ihmisiin. Meitä kiinnostaa tietää, miten erilaiset suomalaiset suhtautuvat erilaisiin keinotekoisiin ihmisiin. Millaiseen historialliseen kehitykseen nykyiset suhtautumistavat perustuvat ja miten ne ovat kehittyneet? Millä tavoilla voimme arvioida kulttuurin muuttuvan tulevaisuudessa?

Aiemman tutkimuksen perusteella yleinen käsitys tekoälyn luonteesta ja mahdollisuuksista muodostuu huomattavissa määrin sen perusteella, millaisena tekoäly kuvataan julkisessa keskustelussa. Virtuaaliset ihmiset antavat kasvot uusimmalle teknologialle ja vaikka niiden taustalla ei olisi tekoälyä, sama julkinen keskustelu määrittää käsitystä virtuaalisen ihmisen luonteesta ja mahdollisuuksista.

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Diplomityöntekijä sijoittuu työn aihepiiriin soveltuvalle Aalto-yliopiston akateemiselle laitokselle.

Lisätietoja tehtävästä antavat Creative Technologist Wesa Aapro (wesa.aapro@yle.fi) ja professori Mikko Sams (mikko.sams@aalto.fi), jotka myös toimivat työn ohjaajina.